Sidan med dataspel, guider, recensioner, tutorials samt en och annan walkthrough.

Render to Texture - Dialogen

Nu har vi en kub med en ny uvw map i kanal 2 men fortfarande det gamla materialet.

Nu är det dags att rendrera den nya texturen. Välj Rendering->Rendering to texture, välj kuben och se till att Mapping Coordinates inställningarna är inställda på Use Existing Channel och denna ska vara vår kanal 2.

Välj storlek och välj vilka maps som ska rendreras. I detta exempel rendreras bara en diffusemap. Det sista som ska göras är att se till att output filen hamnar nånstans bra.

Render to texture

Render to texture

Poker online Casino Pokerspelaren Ladda ner musik

© 2007 ComputerGame.se Om Computergame.se Sitemap